دختران کوچک در حال خندیدن در سرسره

پویاتویز در دومین نمایشگاه دنیای اسباب بازی

نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی پس از ۵ روز فعالیت به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه، پویاتویز محصولات جدید خود را در معرض دید بازدیدکنندگان به ویژه کودکان قرار داد. درضمن تجربه ی کار با محصولات خود را به کودکان حاضر در نمایشگاه را می داد.