کودکان در حال بازی

طبقه‌بندی اسباب‌بازی‌ها

اسباب‌بازي، هر وسيله بازي براي كودكان، نوجوانان و يا حتي بزرگسالان است كه به قصد بازي و سرگرمي ايجاد می‌شود و در بازار به وسیله كانال‌هاي توزيع عرضه‌كننده اسباب‌بازي در اختيار عموم گذاشته می شود.