اسباب بازی کودک

صنعت اسباب‌بازی از بعد اقتصادی

بررسی صنعت اسباب بازی از بعد اقتصادی

گردش مالی صنعت اسباب‌بازی در جهان در سال ۲۰۱۴، بالغ بر ۸۵ میلیارد دلار بوده است . در این میان ایالت متحده آمریکا، بامصرف سالانه ۲۲ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان است. پس از امریکا، کشورهای ژاپن، چین، بریتانیا و فرانسه،دارای بزرگ‌ترین بازارهای اسباب‌بازی در جهان هستند و مردم این کشورها، بیش تر از دیگر کشورها اسباب بازی می خرند.

 چین با اختیار داشتن بیشتر از ۷۵ درصد تولید اسباب‌بازی جهان، بزرگ‌ترین تولیدکننده در جهان است . درسال ۲۰۱۴ مجموع گردش مالی بازی و اسباب‌بازی چین ۴۰/۷۴ میلیارد دلار بوده است. شرکت های آمریکایی متل با تولید سالانه ۶/۵ و هاسبرو با ۴/۲ میلیارد دلار ، در صدر تولیدکنندگان جهان قرار دارند .

پویاتویز

صنعت اسباب بازی

 نکته قابل توجه اینجاست که بیشتر اسباب بازی به دلیل هزینه‌های پایین ، در کشور چین تولید می شود .

درحال حاضر، چین به تنهایی بیشتر از ۸۰ درصد بازار ۱۵ میلیارد دلاری اسباب‌بازی اروپا را در اختیار دارد. این حجم از تولید در چین تنها با اشتغال ۱۲۸ هزار نفر بوده و به تنهایی برابر ۳۰ درصد بودجه کل کشور ما در سال ۱۳۹۳ است .

قاره آسیا با بیشترین جمعیت در بین قاره‌های جهان ، ۲۵ درصد بازار اسباب بازی را در اختیار دارد. نرخ بالای زاد‌ و‌ ولد و در نتیجه، جمعیت قابل توجه کودکان، سبب شده است بازار اسباب‌بازی در این کشورها بالاترین میزان رشد را داشته باشد و گمان می رود بازار اسباب بازی آسیا در آینده‌های نزدیک ، بازار اروپا و آمریکای شمالی را پشت سر بگذارد.

بیشترین رشد بازار در این بخش، مربوط به اقتصادهای نوظهور برزیل ، روسیه ، چین و هند است که میان رشد سالانه بازار اسباب‌بازی آنها به ۱۳ درصد می رسد.