در صورتی که محصول به اشتباه به دست شما برسد ، و یا با تصویر و توضیحات سایت مطابقت نداشته باشد با شماره تماس فروشگاه تماس بگیرید و پس از اطلاع تمامی هماهنگی ها جهت عودت محصول انجام میشود و کلیه هزینه های عودت ( ارسال پستی ) از سوی فروشگاه به حساب شما واریز خواهد شد و محصول مورد سفارش شما مجدد برای شما ( بدون پرداخت هیچگونه وجهی ) ارسال خواهد شد.