مهره چین پویا


نحوه بازی :

با چندین حرکت و جابجایی، می توان مهره ها را مطابق با الگوی کارت، و موقعیت درس خود قرار داد. جهت سهولت این کار باید از جاهای خالی تهویه شده استفاده کرد تا بازی مطابق با الگوی روی کارت به پایان برسد.

pooyatoys

روش های بازی :

1- استفاده از کارت الگو بدون محدودیت زمانی

2- بازی گروهی با استفاده از کارت الگو و چیدن مهره ها در زمان مشخص

3- بازی گروهی حدس زدن تعداد حرکت قابل انجام برای رسیدن به الگوی مورد نظر

پویاتویز
pooya toys

فواید بازی با مهره چین پویا :

دقت، توجه، تمرکز

تقویت سرعت عمل

هماهنگی چشم و دست

بهبود روابط و بازی تیمی

افزایش حافظه و سرعت پردازش

گروه صنعتی فراتکنیک
مهره چین پویا